PALLET XUẤT KHẨU BÌNH DƯƠNG

PALLET XUẤT KHẨU BÌNH DƯƠNG

Pallet Xuất Khẩu Bình Dương ( Quang Tấn ) là một trong những giải pháp đóng gói được sử dụng rộng rãi nhất trong vận chuyển hàng hóa quốc tế. Phần lớn pallet được làm bằng gỗ, mặc dù pallet nhựa được sử dụng để xuất khẩu một số mặt hàng. Tìm hiểu khi nào và tại sao bạn nên sử dụng Pallet Xuất Khẩu Bình Dương  để xuất khẩu và vận chuyển quốc tế.

  • Liên hệ
  • 237
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Pallet Xuất Khẩu Bình Dương ( Quang Tấn ) là một trong những giải pháp đóng gói được sử dụng rộng rãi nhất trong vận chuyển hàng hóa quốc tế. Phần lớn pallet được làm bằng gỗ, mặc dù pallet nhựa được sử dụng để xuất khẩu một số mặt hàng. Tìm hiểu khi nào và tại sao bạn nên sử dụng Pallet Xuất Khẩu Bình Dương  để xuất khẩu và vận chuyển quốc tế.

ISPM là viết tắt của Tiêu chuẩn quốc tế về các biện pháp kiểm dịch thực vật , được phát triển bởi IPPC (Công ước bảo vệ thực vật quốc tế) để điều chỉnh việc xử lý bao bì bằng gỗ dày hơn 6 mm được sử dụng để vận chuyển sản phẩm ra quốc tế.

Các quy định ISPM 15 nêu rõ rằng tất cả các pallet gỗ phải được xử lý nhiệt hoặc khử trùng trước khi sử dụng và có tem IPPC được quốc tế công nhận, cho biết quốc gia xuất xứ và phương pháp xử lý được sử dụng, để cho thấy chúng tuân thủ. Mục đích của quy định này là để ngăn chặn việc vận chuyển và lây lan bệnh tật và côn trùng đến địa điểm giao hàng.

Không giống như pallet gỗ,

Pallet Xuất Khẩu nh Dương được miễn ISPM 15 để xuất khẩu và vận chuyển quốc tế. Điều này là do thực tế là pallet nhựa không có khả năng giữ sâu bệnh và do đó vệ sinh hơn pallet gỗ. Sử dụng pallet  để xuất khẩu và vận chuyển quốc tế có lợi và có nghĩa là bạn tránh phải trải qua quá trình kiểm tra và chứng nhận ISPM , giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc .

 

Sản phẩm cùng loại
Zalo
Hotline
Hotline